Hukuk Lisans Programı

Karşılaştırmalı Özel Hukuk(HUK228)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK228 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 4 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Valentin Retornaz vretornaz@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ceza siyaseti ile ilgili sistemleri tanıtmaktır. Karşılaştırmalı hukuk dersinin üç temel amacı vardır: karşılastırmalı hukukun tanımını yapmak; tarihsel gelişimini anlatmak ve yöntemlerini belirlemek
İçerik 1. Giriş
2. Karşılatırmalı Hukuk Yöntemi Notion, développement
3. Kavram, gelişim
4. Kavram gelişim
5. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
6. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
7. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
8. Kara Avrupası sistemi
9. Kara Avrupası sistemi
10. Anglo-saxon sistem
11. Anglo-saxon sistem
12. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
13. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
14. Karşılaştırmalı Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Dersin Öğrenme Çıktıları İncelenen hukuk sistemlerine özgü kurumların tanıtılması. Yabancı ceza mevzuatının incelenmesi, kanun koyucular tarafından benimsenen farklı seçimlerin ve bu farklılıkların eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi. Ceza kanununun yapım ve kanunlaşma sürecinde insan haklarına saygı konusunda duyarlılaştırma.Öğrencilerin karşılaştırma sayesinde kendi inceleme alanları oluşturmaları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Les grands systèmes de droit contemporains, sous la dir. de R. David, éd. Dalloz; J. Pradel, Droit pénal comparé, éd. Dalloz, 2009.

Ancel Marc, Utilité et méthodes du droit comparé
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top