Computer Engineering Department

Electromagnetic Waves(INF204)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF204 Electromagnetic Waves 3 3 0 0 3 3
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective To improve the basic knowledge of students on electromagnetism by introducing concepts of electromagnetism in a material medium and the concepts of electromagnetic waves and radiation.
Content 1. Reminder on electromagnetism
2. Maxwell’s equations
3. Wave equation
4. Electromagnetic waves
5. Electromagnetic energy
6. Electromagnetic field and Maxwell equations in a material medium
7. Electromagnetic plane waves in a linear material medium
8. Reflection and refraction
9. Guided propagation
10. Concepts on electromagnetic wave radiation
Course Learning Outcomes Obtain basic knowledge and scientific approaches to electromagnetism and electromagnetic waves to understand their applications in daily and Professional life smoothly.
Teaching and Learning Methods
References 1. Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths
2. Electromagnétisme 2, Jean-Pierre Faroux, Jacques Renault
3. Magnétisme et Ondes, Jean-Marc Poitevin
4. Equations de Maxwell, Ondes Electromagnétiques, Michel Hulin, Nicole Hulin, Denise Perrin
5. Electromagnétisme et Optique, Notes de cours de Jean-Michel Courty
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Necessary mathematical concepts
2 Necessary mathematical concepts
3 Reminder on electromagnetism
4 Maxwell’s equations
5 Wave equation
6 Electromagnetic waves
7 Electromagnetic energy
8 Poynting vector
9 Electromagnetic field and Maxwell equations in a material medium
10 Electromagnetic plane waves in a linear material medium
11 Boundary conditions
12 Reflection and refraction
13 Guided propagation
14 Concepts on electromagnetic wave radiation
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 1 40
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 1 14
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 2 8 16
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 10 10
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 82
Total Workload / 25 3,28
Credits ECTS 3
Scroll to Top